Welkom bij TinZ

In Friesland werken 40 zorgorganisaties samen in de ketenzorg voor mensen met dementie in de thuissituatie. Dit samenwerkingsverband is geformaliseerd in de Coöperatie TinZ u.a. TinZ ondersteunt en begeleidt mensen met geheugenverlies en dementie. Op deze website vindt u informatie over dementie in Friesland.

Deze site is bedoeld voor:

Mensen met (vermoedens van) dementie en betrokkenen, voor hun partner, familie of mantelzorger. Op deze site staan adressen waar zij terecht kunnen voor begeleiding en ondersteuning bij (vermoedens van) dementie. U vindt hier informatie over vergeetachtigheid, geheugenverlies of vormen van dementie.

Professionals, zoals zorgverleners, verwijzers en ketenpartners. U vindt informatie over ketenzorg, dementie, en de werkwijze van het Netwerk Dementie Friesland.

Leden van de Coöperatie TinZ en stakeholders. U ziet informatie over de coöperatie, lidmaatschap et cetera.

TinZ ondersteunt en begeleidt bij dementie

Vanuit steunpunten, verspreid over de gehele provincie, zet TinZ casemanagers in voor de ondersteuning bij (vermoedens van) dementie. Het doel hiervan is helder: De ondersteuning van een cliënt en diens mantelzorger bij het maken van keuzes of het oplossen van praktische problemen op diverse levensterreinen (met gebruik van sociale verbanden). Het doel is regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving) ten einde de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen.
 
Dit kan informatie en advies, maar vooral ook uitgebreide vraagverheldering en ondersteuning omvatten. De casemanager is een vaste professional die onderdeel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband, gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele traject van ‘niet pluis’ of de diagnose tot aan opname of overlijden. Met behulp van de casemanager kan de cliënt zo lang mogelijk, in harmonie met de omgeving, thuis blijven wonen.

Geen kosten

Aan de begeleiding door het steunpunt (inzet van de casemanager) zijn geen kosten verbonden.

 

Nieuws

Samen Dementievriendelijk

Voor een gratis online training om op een goede manier om te gaan met mensen met een dementie (bijvoorbeeld in de bibliotheek of in de winkel) en voor meer informatie over een dementievriendelijke samenleving is er de speciale website 'Samen maken we Nederland dementievriendelijk'. De campagne is een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VW...

18-05-2016 Lees Verder

Woensdag 18 mei JungheimerCafé, Grou

Het eerstvolgende JungheimerCafé is op woensdag 18 mei 2016. In april is Sjef van Bommel als gastspreker aanwezig geweest. Het was een geweldig fijne avond!  De grotere zaal was tot de laatste stoel bezet en de lezing die hij gaf n.a.v. zijn boek "Ik ben niet kwijt ", was voor velen zeer herkenbaar en ook leerzaam. (Degene die het boek alsnog wil lezen, kan bij één van he...

09-05-2016 Lees Verder

Hoe gaat het met u Mantelzorger?

Ook dit  jaar voert Alzheimer Nederland samen met het NIVEL een onderzoek uit onder mantelzorgers van een naaste met een dementie.  De resultaten van dit landelijke onderzoek worden gebruikt om aandacht te vragen voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tevens worden de resultaten gebruikt om de dementiezorg bij u in de regio beter te laten aansluit...

26-04-2016 Lees Verder
Meer nieuws >>
Tweets / Actueel