Alzheimerpanel - samen met TinZ

Bent u mantelzorger? Deel dan uw ervaringen in deze vragenlijst:

Alzheimerpanel - samen met TinZ

Wilt u geregeld meepraten over de zorg bij dementie? Over zorginstellingen die zorg bieden rondom dementie? Of over actuele thema’s rond dementie, zorgkosten of zorgverzekeraars? Wij horen graag uw ervaringen en mening. Als lid van het E-panel vult u ongeveer vier maal per jaar een vragenlijstje in. Wij werken hierin nauw samen met Alzheimer Nederland. Met de resultaten willen we de zorg rond dementie verbeteren. Uw mening telt.
• U draagt bij aan het verbeteren van de zorg en van dementiezorg in het bijzonder;
• Het kost weinig moeite, maar levert veel resultaat op. Zeker als veel panelleden meedoen;
• Het is geen verplichting, per vragenlijst kunt u beslissen of u meedoet;
• U kunt de ervaringen ook doorgeven van uw vader, moeder, familielid of buurvrouw die zorg ontvangt.

Meedoen is eenvoudig

Na aanmelding ontvangt u maximaal vier keer per jaar een e-mail met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan over allerlei onderwerpen gaan, maar betreffen altijd de (dementie) zorg. Na afloop informeren wij u over de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Werken aan betere (dementie)zorg TinZ zet zich in voor goede ondersteuning en begeleiding bij dementie, geheugenproblemen of vermoedens van dementie. TinZ bewaakt ook de kwaliteit van de geboden zorg. Dit kan onder meer via het E-panel. Op basis van uw inbreng maken we verbeterafspraken met elkaar. En dat is in uw belang! U kunt zich aanmelden via: www.alzheimerpanel.nl