Zing mee met het geheugenkoor

Zing mee met het geheugenkoor

Kent u ze nog, liedjes van vroeger? Ook als geheugenproblemen een grote rol spelen, blijkt dat mensen zich de liedjes uit hun jeugd vaak nog heel goed herinneren. En wat is het dan leuk om samen deze melodieën te zingen.

Voor mensen met dementie en hun naasten wordt daarom maandelijks een gezellige meezing-middag georganiseerd. Onder begeleiding van Piet en Koos op de accordeon maken we samen met de deelnemers een keus uit het tekstboek met een repertoire van meer dan vijftig nummers.

Wilt u meedoen?
Wilt u meedoen? U bent van harte welkom. Het is de bedoeling iemand met dementie samen met de partner, een familielid of een mantelzorger de meezingmiddag bezoekt. Deelname is vrijblijvend, u kunt maandelijks meedoen, maar ook een eenmalig bezoek is geen probleem. Deelname is gratis, een kopje koffie of thee kost 1 euro.

Wanneer
In 2018 vinden de meezingmiddagen van het geheugenkoor plaats op:

Waar: Swettehiem (grote zaal), P. Sipmawei 290 8915 EH Leeuwarden
Tijd: 15.00 uur

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Detty ten Dolle, telefoon 06-45702618 of
Met Anneke Koster, telefoon 06-41455700