Voor leden en stakeholders

TinZ is een samenwerkingsverband van 40 zorgorganisaties in Friesland, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van ketenzorg voor mensen met dementie. Dit samenwerkingsverband is op 28 september 2012 geformaliseerd in de Coöperatie TinZ u.a. Onze misssie is helder: We zorgen er gezamenlijk voor dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in harmonie met de omgeving.

Wij werken samen op (sub)regionaal en provinciaal niveau en zijn het enige dementienetwerk in Nederland dat zich op provinciaal niveau heeft georganiseerd. En daar mogen we best trots op zijn!

In de statuten leest u meer over de coöperatie

De Coöperatie TinZ heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden, waaronder met name de voorziening in de stoffelijke behoeften van haar leden, door het sluiten van overeenkomsten met de leden, in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde en te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.

 Onze leden