Samen zijn we TinZ

TinZ is een samenwerkingsverband van 40 zorgorganisaties in Friesland, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van ketenzorg voor mensen met dementie. Dit samenwerkingsverband is geformaliseerd in de Coöperatie TinZ u.a.

Aan dit samenwerkingsverband nemen zorgaanbieders deel uit de Thuiszorg, Verpleging- Verzorgingshuizen, Geestelijke Gezondheidszorg en Ziekenhuizen. Samen met Zorgverzekeraar de Friesland, Zorgkantoor Friesland, GGD, provincie Fryslân en Alzheimer Nederland, zorgen zij ervoor dat mensen met dementie en hun mantelzorgers de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook wordt samengewerkt met de WMO-loketten van de gemeenten, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. 

Leden van de coöperatie

Allerzorg BV
Aardema Thuiszorg
Antonius Ziekenhuis
Geestelijke Gezondheidszorg Friesland
Woonzorgcentrum Ferwert
Nij Smellinghe
Meriant
Pasana Ouderenzorg
Palet
Patyna
Residentiele en Ambulante Zorg
Thuiszorg Diensten Centrale Friesland
     * Bos- en Meerzicht
     * Huys Ter Swaach
Zorgkompas in Beweging
Zorgverlening De Friese Wouden 
Thuiszorg Het Friese Land
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Zorgcentrum Het Bildt
Zorggroep Hof en Hiem
Zorgpartners Friesland
Zorggroep Sint Maarten
Zorgmaatwerk BV
ZuidOostZorg
Stichting Zorggroep Kardan
Zorggroep Liante
Buurtzorg Nederland
Comfortzorg BV
Stichting Maeykehiem
Verzorgingscentra Utingeradeel
Mens en Zorg
PrivaZorg AWBZ BV
Residentie Buitenzorg BV 
De Noorderbrug
Ouderenpsychiatrie Friesland
Boarnsterhim State
Talant
Steffies Particuliere Zorg
Thuiszorg Slippens

Samenwerking met de Friese ziekenhuizen:
De Tjongerschans, Heerenveen 
Nij Smellinghe, Drachten 
Medisch Centrum Leeuwarden 
De Sionsberg, Dokkum 
Antonius ziekenhuis, Sneek 

Samenwerking met de Friese Huisartsen Vereniging:
Friese Huisartsen Vereniging