Zing mee met het geheugenkoor

Zing mee met het geheugenkoor

Kent u ze nog, liedjes van vroeger? Ook als geheugenproblemen een grote rol spelen, blijkt dat mensen zich de liedjes uit hun jeugd vaak nog heel goed herinneren. En wat is het dan leuk om samen deze melodieën te zingen.

Voor mensen met dementie en hun naasten wordt daarom maandelijks een gezellige meezing-middag georganiseerd. Met begeleiding van Piet en Koos op de accordeon maken we samen met de deelnemers een keus uit het tekstboek met een repertoire van meer dan 50 nummers. 

Het is de bedoeling dat mensen samen de meezingmiddag bezoeken: iemand met dementie samen met de partner, een familielid of een mantelzorger.

Deelname is vrijblijvend, mensen kunnen maandelijks meedoen, maar ook een eenmalig bezoek is geen probleem.

Deelname is gratis, een kopje koffie of thee kost   1 euro.

Wanneer
In het eerste helt van 2019 vinden de meezingmiddagen van het geheugenkoor plaats op de volgende zondagen om 15.00 uur:

Waar: Swettehiem (grote zaal), P. Sipmawei 290 8915 EH Leeuwarden

Tijd: 15.00 uur

Inlichtingen
Detty ten Dolle
tel: 06-45702618

Anneke Koster
tel: 06-41455700