Casemanagement dementie

Dementie heeft een grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun familie, vrienden en kennissen. Iemand met dementie wordt naarmate het ziekteproces vordert steeds afhankelijker van zijn omgeving. Ook voor de mantelzorger en andere naasten is het proces ingrijpend.

Dementie zorgt voor een continu proces van verlies en veranderende (zorg)taken. De casemanager kan u ondersteunen bij het maken van keuzes of oplossingen van praktische problemen op diverse levensterreinen. In de filmpje hiernaast krijgt u een beeld over het werk van de casemanager.

Alzheimerexperience

Beleef zelf wat het is om de ziekte van Alzheimer te hebben. Op de website www.alzheimerexperience.nl kun je met interactieve films beleven hoe het is om Alzheimer te hebben en krijg je toelichting en advies van professionals.

De films gaan over ‘Ina’ en ‘Gerhard’; twee door acteurs gespeelde mensen met dementie. Tien verschillende scènes uit hun leven kun je bekijken door de ogen van Ina of Gerhard zelf, een familielid of zorgprofessional. Een dokter kun je om toelichting en advies vragen en je kunt ook vragen om schriftelijke toelichting vanuit professionals. Alles met een simpele druk op een knop.

Bekijk hier boven de video's