Domotica

Domotica (ook wel huisautomatisering) is het domein van huiselijke elektronica. Het woord "domotica" is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica en robotica.

De officiële definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.

Met domotica kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen. Kiezen voor de juiste technologie is van belang. Kijk daarvoor goed naar de zorgvraag. Elke zorgvraag heeft immers zijn eigen domotica als oplossing. Ook is het nodig om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. De technologische ontwikkelingen gaan hard.

Voor een overzicht van verschillende mogelijkheden kunt u bijvoorbeeld kijken op:
- www.platformgeef.nl
- www.nijfinster.nl
- www.domoticawonenzorg.nl
- Functiewijzer Domotica voor thuiswonende mensen met dementie