Wat kan een casemanager voor u betekenen?

De casemanager kan helpen bij de ondersteuning van mensen die te maken krijgen met dementie (en de mantelzorger) bij het maken van keuzes of het oplossen van praktische problemen op diverse levensterreinen (met gebruik van sociale verbanden).

Het doel is regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving) ten einde de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen. Dit kan informatie en advies, maar vooral ook uitgebreide vraagverheldering en ondersteuning omvatten.

De casemanager is een vaste professional die onderdeel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband, gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele traject van ‘niet pluis’ of de diagnose tot aan opname of overlijden.

Met behulp van de casemanager kan de cliënt zo lang mogelijk, in harmonie met de omgeving, thuis blijven wonen.

Uw huisarts kan naar TinZ verwijzen.

Wat betekent TinZ?

Lees hier wat TinZ betekent.