Dementie

Dementie is een verzameling van verschijnselen van geestelijke achteruitgang en verandering van gedrag. Het meest opvallend is geheugenverlies. Het korte termijn geheugen is als eerste gestoord, later kunnen ook herinneringen van vroeger verdwijnen. Geheugenverlies alleen is niet voldoende om te spreken van dementie. Daarnaast zijn meer veranderingen merkbaar: dagelijkse handelingen zoals aankleden, koken of omgaan met geld lukken niet goed meer (apraxie). Ook kunnen er problemen ontstaan met rekenen, taal, organiseren en met oriëntatie, besef van tijd en herkenning van personen en/of situaties (desoriëntatie in tijd, plaats en persoon).

De gedragsverandering kan zich uiten in passiviteit, of juist onrust en ontremming, of in agitatie. Bij dementie is er vaak een geleidelijke achteruitgang van het functioneren, waarbij in de loop van de ziekte steeds meer hulp nodig is. Er kan afasie ontstaan, dysfagie, problemen met mobiliteit, vallen, incontinentie.

Dementie wordt veroorzaakt door een hersenziekte. Alzheimer dementie is de meest bekende vorm van dementie. Andere vormen van dementie zijn: vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Lewy body dementie.

Op de website van Alzheimer Nederland staat veel informatie over dementie. Met 29 organisaties is gewerkt aan de Zorgstandaard Dementie.

Voor huisartsen is de NHG standaard dementie een belangrijke richtlijn. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van de CBO richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie.

Aanmelden

U kunt ons aanmeldingsformulier faxen of sturen naar het steunpunt in uw regio. Voor adressen en faxnummers zie onder steunpunten.

Downloads