In Nederland zijn 84 ketennetwerken dementie. De stad Amsterdam heeft er zeven, de provincie Groningen heeft er drie en in de provincie Friesland is er één ketennetwerk voor dementie, georganiseerd in een coöperatie. Dit is uniek in zorgland. 

Organisatie


In Friesland werken (sinds de start in 2008) 40 zorgorganisaties, aangevuld met gemeenten, huisartsen, ROS Friesland, GGD, Alzheimer Friesland, Zorgbelang Fryslan en het zorgkantoor / de zorgverzekeraar, samen in de ketenzorg voor mensen met dementie. Deze samenwerking is op 28 september 2012 ondergebracht in de coöperatie TinZ u.a., het Netwerk Dementie Friesland.

Het laat zien welke resultaten er mogelijk zijn, zodra er samenwerking ontstaat tussen verschillende organisaties met een gezamenlijke missie: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in Friesland.

TinZ is de trotse winnaar van de Univé Paludanus Prijs van december 2012.