Wat levert een organisatie als TinZ op?

  • Mensen met dementie (en hun mantelzorgers) kunnen langer zelf de regie houden;
  • Mensen met dementie kunnen Langer thuis blijven wonen, in harmonie met de omgeving;
  • Er zullen minder crises of onnodige bezoeken aan de huisarts zijn;
  • Uitstel van opname dankzij casemanagement leidt tot minder meerkosten;
  • Tevreden cliënten en mantelzorgers die met behulp van de casemanager beter hun weg kunnen vinden in het oerwoud van de zorgverleners.