Samen zijn we TinZ

TinZ is een samenwerkingsverband van 40 zorgorganisaties in Friesland, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van ketenzorg voor mensen met dementie. Dit samenwerkingsverband is geformaliseerd in de Coöperatie TinZ u.a.

Aan dit samenwerkingsverband nemen zorgaanbieders deel uit de Thuiszorg, Verpleging- Verzorgingshuizen, Geestelijke Gezondheidszorg en Ziekenhuizen. Samen met Zorgverzekeraar de Friesland, Zorgkantoor Friesland, GGD, provincie Fryslân en Alzheimer Nederland, zorgen zij ervoor dat mensen met dementie en hun mantelzorgers de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook wordt samengewerkt met de WMO-loketten van de gemeenten, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

Het bestuur van TinZ is een afspiegeling van de leden van de coöperatie. De Algemene Ledenvergadering komt twee keer per jaar bijeen. Vier penvoerders die de subsidies aanvragen en beheren. Er zijn vier penvoerders aangewezen, met elk een regiocoördinator. TinZ is een virtuele organisatie.

Met 32 casemanagers, die werken vanuit zes steunpunten bedienen we meer dan 1600 mensen met dementie.

Wat betekent TinZ?

Lees hier wat TinZ betekent.